Song Thu Mechanics

SONG THU

MECHANICS JOINT STOCK COMPANY

Road No. 8- Hoa Cam Industrial Zone-Hoa Tho Tay Ward-Cam Le District-Da Nang.
 0236.3676.419.     Hotline: 090.199.10.22

flag

Tin tức Tin tức

Tin tức

Hạ thủy tàu cảnh sát biển lớn nhất Việt Nam

Cục Cảnh sát biển Việt Nam, đại diện nhà máy Z189 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) và hãng đóng tàu DAMEN (Hà Lan) tổ chức lễ hạ thủy và bàn giao tàu DN 2000 mang số hiệu CSB 8001.
Tin tức

Ford giới thiệu xe đẩy hàng thông minh trong siêu thị

Ford giới thiệu xe đẩy hàng thông minh trong siêu thị: Có thể tự phanh, tránh trường hợp trẻ nghịch ngợm làm xe đua

Tin tức News

Tin tức
Ford giới thiệu xe đẩy hàng thông minh trong siêu thị: Có thể tự phanh, tránh trường hợp trẻ nghịch ngợm làm xe đua
Tin tức
Cục Cảnh sát biển Việt Nam, đại diện nhà máy Z189 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) và hãng đóng tàu DAMEN (Hà Lan) tổ chức lễ hạ thủy và bàn giao tàu DN 2000 mang số hiệu CSB 8001.
cart